ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Вътрешни нормативни актове Вътрешни нормативни актове до 02.02.2023г.

Вътрешни нормативни актове до 02.02.2023г.

Вътрешни нормативни актове 2022г.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност

Правилник за разглеждане и приемане на договори, сключвани между ” Специализирана болница за активно лечение по детски болести – Проф. Иван Митев” ЕАД и възложителите на клинични изпитвания и научни изследвания