ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Детска ревматология

Клиниката по Детска ревматология има богата история, датираща от 1955 година с разкриването на отделение за деца, болни от ревматизъм, колагенози и сърдечно-съдови заболявания към тогавашния Институт по педиатрия.
Структурата е единствена за страната детска ревматологична клиника, като в нея се извършват комплексна диагностика, активно лечение и проследяване на системни болести на съединителната тъкан, възпалителни ставни заболявания, редки заболявания, протичащи със ставен синдром, неясни температурни състояния и др. Клиниката осъществява кардиологична дейност в следните направления – диагностика, консервативно лечение и проследяване на деца с ВСМ, ритъмно-проводни нарушения, артериална хипертония, кардиомиопатии, възпалителни заболявания на сърцето, сърдечно- съдово засягане при системни заболявания.
Екипът от детски ревматолози и кардиолози включва изявени в своята сфера специалисти, с множество научни участия в национални и международни форуми. В клиниката се провежда високоспециализирана дейност по ултразвукова мускулно-скелетна ехография; ехокардиография; Холтер мониториране на ЕКГ и артериално налягане и др.
  • Диагностика и лечение на деца със системни заболявания на съединителната тъкан;
  • Диагностика и лечение на деца с възпалителни ставни заболявания, както и на редки ревматични заболявания;
  • Диагностика и лечение на деца с неясни температурни състояния;
  • Диагностика и лечение на деца с артериална хипертония, възпалителни и дегенеративни заболявания на миокарда, перикарда и съдовете, ритъмни и проводни нарушения;
  • Пренатална диагностика на сърдечно- съдови заболявания за цялата страна, чрез фетална ехокардиография.

Основни дейности:

Екип: