ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по детска гастроентерология

Клиниката по детска гастроентерология е част от структурата на СБАЛДБ „проф.Иван Митев” – София. Клиниката е първата специализирана по детска гастроентерология с над 40 годишна история. Тук се осигурява високоспециализирана диагностична и лечебна дейност за деца със заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб и задстомашната жлеза. Плод на научните й разработки са внедрените в практиката методи за определяне на фекален алфа1антитрипсин като основен маркер за диагностика на протеингубеща ентеропатия , антиендомизиумни антитела за диагностика на глутенова ентеропатия, лабораторна и генетична диагностика на метаболитни заболявания на черния дроб, рН-импеданс метрия на хранопровод, еластография на черен дроб.

През 1973година за първи път в България се прилагат ендоскопски методи/фиброгастроскопия и фиброколоноскопия/ за диагностика заболявания на гастроинтестиналния тракт в детска възраст. От 1993година Клиниката е пионер в развитието на чернодробната трансплантология в България. До настоящия момент през клиниката са подготвени и проследявани 45 деца с осъществена чернодробна трансплантация.

В рамките на Катедрата по Педиатрия, в Клиниката се обучават студенти и специализиращи лекари по детски болести, както и по субспециалността детска гастроентерология. Нейни специалисти участват в курсовете по абдоминална ехография, горна и долна ендоскопия. Клиниката по Детска гастроентерология е асоцииран член на БДГЧХ, Българското дружество по абдоминална ехография.

Основни дейности

  • Диагностика и лечение на деца с гастроинтестинална патология от цялата страна.
  • Функционална, имунологична, ендоскопска, биопсична и хистологична диагностика на заболявания на горните и долни отдели на гастроинтестиналния тракт и тяхното съвременно лечение, едноскопска полипектомия, 24ч рН- импеданс метрия за доказване на ГЕРБ
  • Клиниката е референтен център за лечение на болест на Крон в детска възраст
  • Комплексна диагностика/вкл ехография , еластография и чернодробна биопсия/ и лечение на деца с хронични чернодробни заболявания и чернодробна недостатъчност /хронични вирусни хепатити, автоимунен хепатит, метаболитни заболявания на черния дроб/. Клиниката е референтен център за лечение на деца с болест на Wilson.
  • В клиниката се диагностицират и лекуват деца с болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища (жлъчно-каменна болст, аномалии на жлъчните пътища), болести на панкреаса (вродни аномалии, панкреатити, заболявания с дефицит на екзокринната панкреасна функция – муковисцидоза, изолирани ензимни дефицити).
  • Подготовка на деца за за чернодробна трансплантация и тяхното посттрансплантационно проследяване;
  • Клиниката е референтен център за лечение и проследяване на деца със синдром на късо тънко черво и интестинална недостатъчност. Тук се осъществяват тотално парентерално хранене и обучение на родителите за провеждане на парентерално хранене в домашни условия.
  • Комплексно изследване и лечение на деца с хранителна алергия от цялата страна;

Екип: