ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Адрес:
бул. „Aкад. Иван Евстатиев Гешов“ №11
град София п.к. 1606

Данни за фактуриране:
ЕИК 000662790
Представител: Благомир Здравков

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните: Иван Костадинов
имейл: dpo.consult@yahoo.com

Данни за контакт и кореспонденция със СБАЛ по детски болести “Проф. Иван Митев”:

Секрeтариат: 02/8154 240 
Email: secretariat@pediatrichospital.bg

Клинични проучвания: clinicaltrials@pediatrichospital.bg

ПРИЕМЕН КАБИНЕТ: 02/8154 254 
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211

Секрeтариат: 02/8154 240
Email: secretariat@pediatrichospital.bg

Заместник-директор по лечебната дейност: 02/8154 276;
Email: genovevatacheva@gmail.com
Заместник-директор АСД: 02/8154 274
Email: dimov_d@pediatrichospital.bg
Главна медицинска сестра: 02/8154 251
Email: margarita_n@pediatrichospital.bg

Главен счетоводител: 02/8154 225
Email: kovachka_m@pediatrichospital.bg
Счетоводство: 02/8154 217

Личен състав: 02/8154 297

Email: hr@pediatrichospital.bg
Деловодство: 02/8154 250
Email: angelova_n@pediatrichospital.bg
Обществени поръчки: 02/8154 279
Email: tuykova_r@pediatrichospital.bg