ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Ще бъдем благодарни за всяка финансова помощ. Тя ще ни помогне да се борим по-ефективно за живота на децата пациенти.
Банкова сметка на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД:
БАНКА: UBB
IBАN: BG 92 UBBS 8002 1009737950
BIC: UBBS BGSF
СБАЛПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“ ЕАД