ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Грижата за спасените от войната: Право на спешна помощ имат всички бежанци, а уязвимите групи, като децата, могат да ползват безплатно и болнично лечение.