ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

СБАЛ по детски болести  “Проф. Иван Митев”

Оказваме помощ на Вас и Вашите деца в различни високоспециализирани клиники и лаборатории

Дарете

Клиники

Резултати

Програми

Дейности

Kонтакти

Здраве за децата, щастие за семейството

Мисия на детската болница е осигуряване на широк спектър достъпна, своевременна, висококвалифицирана медицинска помощ в областта на детското здраве, с цел подобряване качеството на живот на децата.

Оказваме помощ на Вас и Вашите деца в различни високоспециализирани клиники и лаборатории

Оказваме помощ на Вас и Вашите деца в различни високоспециализирани клиники и лаборатории

Дейности

Пациентите за нас:

Клиники

Програми

Kонтакти

История

Администрация

Дарете

Здраве за децата, щастие за семейството

Мисия на детската болница е осигуряване на широк спектър достъпна, своевременна, висококвалифицирана медицинска помощ в областта на детското здраве, с цел подобряване качеството на живот на децата.