ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Отделение за интензивно лечение на деца

Oтделение за интензивно лечение на деца е структура, основана през 1999 г. с цел лечение на тежко болните и критично болните деца, хоспитализирани в болницата. Ръководители са били видни педиатри – проф. Емил Симеонов, доц. Адриана Анадолийска, доц. Мариана Маринова.
Понастоящем в клиниката се лекуват повечето критично болни деца с различни усложнения на основното заболяване. Най-често приеманите в отделението пациенти са в състояние на диабетна кетоацидоза, клинично изявена хипогликемия, солева криза в хода на бъбречна или надбъбречна недостатъчност, епилептичен статус. В допълнение, лекуват се болни с дихателна недостатъчност, нуждаещи се от кислородолечение, неинвазивна или инвазивна апаратна вентилация; клиниката е обезпечена с необходимата апаратура. Също така, сред обслужваните в клиниката деца са болни със сърдечна или бъбречна недостатъчност, усложнени случаи на пациенти със системни заболявания на съединителната тъкан, както и тежки неврологични или обменни заболявания. В клиниката болнична помощ получават и пациентите, развили септично състояние. Рутинно биват поставяни централни венозни катетри от опитни анестезиолози, извършва се интубация и се провежда апаратна вентилация с участието на и под ръководството на реаниматори. На място се провеждат ултразвукови изследвания, рентгенографии и диализно лечение на болни, при които здравното състояние не позволява транспорт дори до съседно отделение.

Екип: