ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Обществени поръчки чрез директно възлагане Покана за предоставяне на оферти за извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД обособени позиции 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51

Покана за предоставяне на оферти за извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД обособени позиции 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51

ВАЖНО: Срокът за подаване на оферти по обособени позиции 49, 50 и 51 се удължава до 28.03.2023 г.