ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Детска ендокринология и болести на обмяната

Отделение по ендокринология

Диагностична и лечебна дейност

Утвърждаването през 1997 г. на детската ендокринология като субспециалност в педиатрията определи Клиниката като основна база за диагноза и лечение на пациенти от цялата страна. В отделението се хоспитализират деца с нарушения във функциите на всички ендокринни жлези. Отделението има традиции в диагностиката и лечението на нарушенията в растежа с различна етиология. За целта са разработени и се провеждат високо специализирани функционални тестове за определяне на редица хормонални нарушения. За първи път преди повече от 30 години тук започва лечение с растежен хормон, което днес се прилага при голяма група деца със синдрома на Търнър и хипофизарен нанизъм. Клиниката има и над 30 годишен опит в лечението на Идиопатичен централен ранен пубертет. Отделението е последната инстанция за етиологично уточняване на трудни за диагноза случаи от цялата страна. Работи се по много проблеми на съвремието ,каквото е затлъстяването в детската възраст с добър ефект. Немалка част от пациентите са интердисциплинарни и изисква съвместните усилия на специалистите от другите клиники на болницата. В отделението се провежда лечението на откритите с масовия неонатален скрининг деца с вродена хипофункция на щитовидната жлеза и вродена надбъбречна хиперплазия. Отделението по ендокринология разполага с ехографски апарат и обучени специалисти – детски ендокринолози за образна диагностика на заболявания на щитовидната жлеза. Децата с нарушения във функцията на надбъбречните жлези са значителна част от контингента на отделението. Вродената надбъбречна хиперплазия е заболяване, което често може да завърши летално в неонаталния период, ако диагнозата е поставено късно или лечението е неадекватно. Отделението по ендокринология работи в добра колаборация със Сектора за скринингова диагноза и Клинична лаборатория на СБАЛДБ, в която от около 4 години се извършват и хормонални изследвания, с цитогенетичната лаборатория на болницата, с Националната генетична лаборатория.

Учебна дейност

Детската ендокринология и медицинската генетика са утвърдени като отделни медицински специалности и това определя водещата роля на Клиниката по педиатрия за лечение на ендокринни и генетични заболявания в обучението на студенти по медицина, стоматология, ерготерапия и ръководството на следдипломната специализация на лекари, което е признание за нейното важно място в педиатричната наука и практика.
Клиниката е с дългогодишни традиции в учебната дейност и научната дейност.
Отделението по Ендокринология разполага със 4-ма лекари ,6 медицински сестри и 2-ма санитари .Всички длъжности са заети в момента.