ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Вътрешни нормативни актове УСЛОВИЯ за сключването на договори за застраховане на имуществото на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

УСЛОВИЯ за сключването на договори за застраховане на имуществото на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

УСЛОВИЯ за сключването на договори за застраоване на имуществото на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД