ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Обществени поръчки чрез директно възлагане ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет:  Поддръжка на растителните и тревните площи – парково пространство в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет:  Поддръжка на растителните и тревните площи – парково пространство в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

ВАЖНО: Срокът за подаване на оферти се удължава до 02.05.2023 г.

Покана

Техническо предложение

Ценово предложение